ქველმოქმედება

ტურნირი, გარდა იმისა რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, ასევე საქველმოქმედო ხასიათისაა და მის ფარგლებში შემოსული ფინანსური სახსრები გადაერიცხება მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა ფონდს “ჩემი სახლი”. მადლობას ვუხდით პროექტში ჩართულ ყველა მონაწილეს მხარდაჭერისათვის. განსაკუთრებით კი სპონსორებს, რომელთაც უაღრესად დიდი წვლილი მიუძღვით ამ მეტად სასიკეთო და საქველმოქმედო კამპანიის არსებობასა და განვითარებაში