რეგისტრაცია

▪ გუნდის რეგისტრაციის თანხა შეადგენს 150 ლარს.
▪ რეგისტრაცია დასრულებულად ჩაითვლება მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ.
▪ რეგისტრაციის თანხის გადახდის ვადა შეადგენს აპლიკაციის შევსებიდან 24 საათი.
▪ თუ აპლიკაციის შევსებიდან 24 საათში არ მოხდება რეგისტრაციის თანხის გადახდა, გუნდი წაიშლება სიიდან, და საჭირო გახდება ხელახალი რეგისტრაცაია
▪ რეგისტრაციის თანხის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე სწრაფი გადახდის აპარატებიდან მითითებულ ანგარიშის ნომერზე ჩარიცხვით.
▪ რეგისტრაციის თანხის გადახდისას, აპლიკანტი ვალდებულია დანიშნულების ველში მიუთითოს თავისი სახელი და გვარი და პირადი ნომერი, ან გადახდის დროს გამოგვიგზავნოს შეტყობინება იმეილზე, ტელეფონის ნომერზე ან ფეისბუქ გვერდზე

▪ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გუნდს არ აქვს უფლება გააუქმოს რეგისტრაცია და მოითხოვოს თანხის დაბრუნება.
▪ რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია იქნება დაცული და არ გასაჯაროვდება.