ვადები

  • 6 – 7 ივლისი – ჯგუფური ეტაპი 
  • 13 – 14 ივლისი – ჯგუფური ეტაპი
  • 20 ივლისი – მეოთხედფინალი
  • 21 ივლისი – ნახევარფინალი
  • 27 ივლისი – მატჩი მესამე ადგილისთვის და ფინალი